Corona

Corona

Undervisningen har været aflyst fra og med nedlukningen den 12. marts 2020 og resten af forårssæsonen.

De fleste hold er startet igen i september. Visse hold dog under ændrede forhold.

Vi følger myndighedernes henstilling og støtter op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelsen af smitten.

Pas godt på jer selv og hinanden.

dof